หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2