หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
 
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินการบ้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สุจริต โปร่งใส [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3