หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2564 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 30 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐ [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)     2      3      4      5