หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 74 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะ) (วันที่ 1 กันยายน 2563) [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 73 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดการแข่งขันได้) (วันที่ 1 กันยายน 2563) [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 72 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบัน กวดวิชา) (วันที่ 1 กันยายน 2563) [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 64/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 69/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์และวีดิทัศน์) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 70/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 71/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร (สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)