หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)