หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2