หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิสัยทัศน์
“ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง
ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม”
วัดคลองคู้ จ.พิจิตร
โล่รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ
นายสมชาย จั่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหลวง
อ.เมืองพิจิติร จ.พิจิตร 66000
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อบต.ท่าหลวง จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม และรับฟังความเดือดร้อนจาก
ประชาชนในตำบล และเพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาตำบล ให้น่าอยู่ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยที่เทคโนโยโลยีมีความก้าวหน้า และง่าย
ในการติดต่อ ระหว่างประชาชน กับ อบต.
นายสมชาย จั่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
1
2
3
4
5
 


ายกอบต.ท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ท่าหลวง ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจก [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


อบต.ท่าหลวง จัดโครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 66 


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง และ [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 84 


โครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ รวมใจห่างไกลยาเสพติด เพื่อตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติ [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 64 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี 5 ส.(big cleaning day) [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 58 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และประชาชนตำบล [ 20 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 98 


นายกอบต.ท่าหลวง พร้อมรองนายกอบต.ท่าหลวงและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมห้ [ 20 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 68 


กิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อกา [ 18 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 111 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ป [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 137 


โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมท่าเส [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 92 


งานสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 104 


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 โ [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 79 


เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอ [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 120 


รองนายกอบต.ท่าหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กา [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 92 


จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ท่าหลวง [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 114 


นายกอบต.ท่าหลวง ได้มอบหมายให้ นายกิติรัตน์ เกิดมงคล รองนายกอบต.ท่าหลวง นำเจ้าหน [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 107 


ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและกำหนดแนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงสีไฟ [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 104 


โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดคลองคู้ ภายในงานยังมีลิเก หนังกลางแปลง ให้ไ [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 154 


พ.ต.ท.บุญเลิศ ศรีนวล เลขาฯนายก อบต.ท่าหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล [ 4 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 112 


ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 169 


รองนายกอบต.ท่าหลวง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ทางหลวงหมายเล [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 117 


รองนายกอบต.ท่าหลวง ร่วมประชุมโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน การประชุมผ [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 101 


ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท่าหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหล [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 121 


ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่ง [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 169 
 
 
 


 
 
พจ0023.2/ว5123 6ธ.ค.66 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูแ  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ0023.3/ว5159 ลว 1 ธ.ค. 66 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3/ว5159 ลว  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ0023.3/ว5143 ลว 6 ธ.ค. 66 เเจ้งประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่งคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะ  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ0023.3/ว5142 ลว 6 ธ.ค. 66 การเเข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (พจ00  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ0023.3/ว5141 ลว 6 ธ.ค. 66 เเจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูง  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ0023.3/ว5140 ลว 6 ธ.ค. 66 การบริหารการจัดเก็บเเละใช้ประโยนช์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี2567 (พจ0023.3/  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ0023.3/ว5138 ลว 6 ธ.ค. 66 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน (พจ0023.3/ว5138 ลว  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.4/ว15169 ลว 6 ธ.ค.66 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระ  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ0023.4/ว15170 ลว 6 ธ.ค.66 เเจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่่นและทะเบียนอง  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 1373 ลว. 4 ธ.ค. 2566 การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565,2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552
 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเ [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา บุญเอก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าห [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของปะเทศไทย พ. [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศ [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
นายกอบต.ท่าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และนางสาวจันมาลี จันทร์มะลิ หัวหน้าฝ่ายอำ [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ายกอบต.ท่าหลวง พร้อมด้วยนายกิติรัตน์ เกิดมงคล รองนายกอบต.ท่าหลวง ลงพื้นที่ตรวจดู [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
นายกอบต.ท่าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวจันมาลี จันทร์มะลิ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดต [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา บุญเอก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสา [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอรับบริกา [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ นายกิติรัตน์ เกิดมงคล รองนายกอบต.ท่าหลวง และนายธวิทย [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา บุญเอก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสา [ 4 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
otop
ผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมท่าหลวง

 
ทต.หนองปล้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหลวง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา บุญเอก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าห [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของปะเทศไทย พ. [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง ประชาสัมพันธ์ มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง ประชาสัมพันธ์ ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านบุ่ง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวดสำหรับผู้พิการ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประชาสัมพันธ์ออกตรวจการขออนุญาตก่อสร้าง บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สากเหล็ก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
ขอถังขยะ (16 ก.พ. 2566)    อ่าน 189  ตอบ 1  
รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จังห (22 ส.ค. 2565)    อ่าน 910  ตอบ 2  
       
 
 
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วัดบึงตะโกน
 
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
   
  คุณคิดว่าการให้บริการของ อบต. เป็นอย่างไร
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอ
น้ำอุปโภค
คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทาง
สาธารณะ
 
คำร้อง
ขอตัดกิ่งไม้
คำร้อง
ขอติดตั้งป้ายใหม่
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-201-7342
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-5122 โทรสาร : 0-5661-5122
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 8,628,327 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10