หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 


 
 
 
 


 
 
พจ0023.5/ว3307 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การกันเงินฯ62 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.1-11169 ขอความร่วมมือในการวางระบบการบริหารเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/3296 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว3243 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-11152 ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลโครงการThailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุน [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว3249 แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3292 โครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเเละเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3273 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการศักยภาพกา [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3274 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบัง [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3272 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบัง [ 13 ก.ย. 2562 ]     
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุก [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิ [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.5 [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 175 
 
ข้าวหอมท่าหลวง

 
อบต.โพทะเล โครงการสื่อธรรมสู่เยาวชน [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องขยายเสีงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาค่าน้ำแข้งและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีแข [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฬ่อ แบบแสดงตนยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฬ่อ ประชาสัมพันธ์การแสดงตนยืนยันรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สามง่าม แบบฟอร์มการแสดงตนของผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สามง่าม โครงการสร้างแกนนำร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในชุมชน 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
อบต.แหลมรัง นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะได้มาตรว [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.กำแพงดิน ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาค่่าจัดทำสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
สอบถามเรื่องขอถังขยะ (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1615  ตอบ 6  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 1069  ตอบ 4  
 
อบต.สามง่าม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปรายงานตัวทุกปีหรือไม่ครับ ? (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.วังหว้า แจ้งถนนชำรุด บ้านท่าปอเหนือ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.กำแพงดิน สถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้างครับ ณ ตอนนี้ 4/9/62 (4 ก.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่าเสา เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ยินดีต้อนรับ ค่ะ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 4346  ตอบ 8
ทต.วังกรด มาช่วยกันพัฒนาวังกรดกันดีกว่า (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 3734  ตอบ 23
อบต.โพทะเล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปิดให้บริการแล้ว (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 2526  ตอบ 3
ทต.บางไผ่  เว็บไซต์ ทต.บางไผ่ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 1681  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ประทับช้าง รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช (17 ส.ค. 2562)    อ่าน 900  ตอบ 9
อบต.บางไผ่ เว็บไซต์ อบต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2562)    อ่าน 545  ตอบ 1
อบต.สามง่าม  เว็บไซต์ อบต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 187  ตอบ 0
       
 
 
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วัดบึงตะโกน
 
 
 
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
   
  อบต.ท่าหลวง ควรจัดซื้อรถเก็บขยะในตำบลท่าหลวง เพิ่มเติมหรือไม่
  สมควรเป็นอย่างมาก
  ควร
  ไม่ออกความคิดเห็น
  ไม่ควร