หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
วิสัยทัศน์
“ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง
ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม”
วัดคลองคู้ จ.พิจิตร
1.รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี 2551
2.รางวัล อปท.ดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ

วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหลวง
อ.เมืองพิจิติร จ.พิจิตร 66000
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อบต.ท่าหลวง จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม และรับฟังความเดือดร้อนจาก
ประชาชนในตำบล และเพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาตำบล ให้น่าอยู่ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยที่เทคโนโยโลยีมีความก้าวหน้า และง่าย
ในการติดต่อ ระหว่างประชาชน กับ อบต.
นายสมชาย จั่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
1
2
3
4
5
 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนรา [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


นางสาววราภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมการประชุมเชิง [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมก [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


พ.ต.ท.บุญเลิศ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ให้เข้าร่วมอบรมโครงการ [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรม Kick off การจัดทำถ [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 23 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ จั่ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 32 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนร [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 42 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพร้อมคณะ ร่วมงานจิตอาสา [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ ก [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ หมู่6 [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้นายพงศ์ปะนัท อ่วมอารีย์ ประชุม [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกอบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกอบ [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายก อบต.ท่าหลวง มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกอบ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกอบต.ท่าหลวงพร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรปกครองส่ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปี [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 33 


การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอบต.ท่าหลวง [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแ [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


นายสมชาย จั่นแก้ว นายกอบต.ท่าหลวง ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาอบต.ท่าหลวง [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 35 


ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทระด [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 25 
 
 
 


 
 
พจ 0023.3/ว 1903 ลว 12 พ.ค.65 ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนกา  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1897 ลว 12 พ.ค.65 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3/ว850ลว11พ.ค.2565 โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1881 ลว 11 พ.ค.65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1880 ลว 11 พ.ค.65 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1873 ลว 11 พ.ค.65 การขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (พจ 0023.3/ว 1873 ลว 11 พ.ค [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1872 ลว 11 พ.ค.65 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอ  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1870 ลว 11 พ.ค.65 ขอความร่วมมือติดตามเอกสารรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 ของเยาวชนผู้รับทุนมูลน  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3-ว 1867 ลว 11 พ.ค.65 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาส [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.2/5449 ลว. 10 พ.ค.65 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กร  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552
 
เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกสำรวจขอขยายไฟฟ้ารายทาง ม.8 ซ.กำพล ต.ท [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกสำรวจขอขยายไฟฟ้ารายทาง ม.10 ซ.ไผ่สีรุ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.8 ซ.หลังศาลากลาง [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.9 ต.ท่าหลวง [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.10 ไผ่สีรุณ ต.ท่ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.5 ซ.ไผ่สีรุณ ต. [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
เจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.4 หมู่บ้านสายสัมพ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
นางสาววราภรณ์ จั่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
กู้ชีพท่าหลวงออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการปวดท้องจุกเสียด ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 70 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
แก้ไขประกาศการจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินตะกอนปนวัชพืช)โดยวิธีการขายทอดต [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
กู้ชีพท่าหลวงออกรับผู้บาดเจ็บลื่นล้มที่บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ 2 ตำบลท่าหลวง [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
เจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ออกติดตั้งสายไฟฟ้ารายทางและติดตั้งโคมไฟฟ้ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
เจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.5 ซ.พ่อศรี ต.ท่าห [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
เจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.4 ซ.รักสำรวจ ต.ท่ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ข้าวหอมท่าหลวง

 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โดยวิธีเฉพาะเจะาจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 101 
อบต.โรงช้าง การจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านกับแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ทับคล้อ ประกาศ เรื่อง ขอเชิญลงชื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบค [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าเยี่ยม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าเยี่ยม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ตะพานหิน วันที่12พ.ค65เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน วันที่12พ.ค65 เจ้าหน้าที่งานสวน กองช่างออกปฏิบัติงาน [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม ร่วมกับ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมรัง กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติวันที่ 12 พ.ค. 65 ณ. วัดทุ่งฟัก [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.กำแพงดิน ขอประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์ก [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องต้นไม้ค่ะ (22 มี.ค. 2565)    อ่าน 45  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าริมถนน หมู่ 2 ซ.บึงตะโกนรีสอร์ท (2 มี.ค. 2565)    อ่าน 32  ตอบ 1  
       
 
 
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วัดบึงตะโกน
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
   
  คุณคิดว่าการให้บริการของ อบต. เป็นอย่างไร
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอ
น้ำอุปโภค
คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทาง
สาธารณะ
คำร้อง
ขอตัดกิ่งไม้
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-201-7342
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-5122 โทรสาร : 0-5661-5122
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 5,406,039 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10