วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 


 
 
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕  
 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 12.48 น. โดย คุณ สุเมธ โชตยะกุล

ผู้เข้าชม 921 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย