วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 


 
 
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร
 
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตรชมขบวนรถบุปผาชาติ  
 

จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ได้กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ณ บริเวณวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมขบวนแห่ถวายดอกบัว ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ชมขบวนรถบุปผาชาติจากทุกอำเภออัญเชิญพานบัวบูชาหลวงพ่อเพชรแห่ รอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่ มีพิธีเปิดงานด้วยขบวนเรือไหลเรือไฟ ไลท์แอนด์ซาวด์ “ประทีป นาวา บูชาหลวงพ่อเพชร” ชมการแสดง ฟรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด ตลอดจนเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2555 เวลา 16.22 น. โดย คุณ สุเมธ โชตยะกุล

ผู้เข้าชม 942 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย