วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 


 
 
 
โครงการเด็กไทยทำได้ 2551  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2553 เวลา 09.31 น. โดย คุณ กองแก้ว จ้อยสุดใจ

ผู้เข้าชม 1446 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย