วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 


 
 
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหลวง
 
แผ่นพับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวในช่วงน้ำท่วม  
 

โครงการอบรมแกนนำครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวในช่วงน้ำท่วม
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
และสถานีอนามัยตำบลท่าหลวง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056 615122
http://www.thaloung.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2553 เวลา 13.39 น. โดย คุณ สุเมธ โชตยะกุล

ผู้เข้าชม 2836 ท่าน