วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ พ [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 


โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วันที่ [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 


โครงการมารู้จักโรคคอตีบและบาดทะยัก ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘ [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเด็กและเย [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 14 


กิจกรรมสานสัมพันธ์จูงลูกจูงหลานเข้าวัดสวดมนต์ วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดคล [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 15 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552