วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติม [ 25 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 40 


โครงการมารู้จักโรคไข้หวัดใหญ่ H7N9 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ 12 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 46 


รณรงค์หยุดเอดส์ “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน [ 8 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 42 


รณรงค์ครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด [ 8 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 43 


โครงการตำบลท่าหลวงเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (Fight For Zero Violence) ประจำปี๒๕๕๘ กิ [ 5 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 29 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552