วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดบึงสีไฟ หมู่ที่ ๔ [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 22 


จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕ [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 10 


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าหลวง(อปพร.)ช่วยดับไฟบริเวณในบึงสีไฟ [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 5 


จัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพประชาชน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 29 


“วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า [ 18 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 49 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552