วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักปะกันสุขภาพ อบต.ท่าหลวง ประจำปี [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 4 


นายอำเภอเมืองพิจิตรร่วมพิธีเปิด โครงการชาวท่าหลวง รวมใจ “ต้านภัยไข้เลือดออก [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 5 


โครงการส่งเสริมสุขภาพดีไม่เป็นโรคไข้หูดับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พฤศจิกา [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 13 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ ตุลาคม ๒๕ [ 5 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 15 


โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน [ 15 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 69 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552