วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพและทักษะความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 41 


โครงการอบรมสร้างความเข้าใจพร้อมรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) [ 1 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 45 


เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตำบลท่าหลวง สร้างความปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป [ 1 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 31 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส(ฉี่หนู) ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน [ 1 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 


ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัดบึงสีไฟ [ 25 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552