วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการท่าหลวงเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ วันท [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน “ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้ [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 33 


ประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลท่าหลวง [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 45 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อบต.ท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 30 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552