วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 9 


กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา [ 15 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 21 


โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ประจำ [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 69 


กิจกรรมคืนข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวและจัดทำแผนงานป้องกัน และแก้ปัญหาความรุนแรงใ [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 122 


โครงการท่าหลวงเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ จัด [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 90 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552