วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 14 


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยา [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 27 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 26 


โครงการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 26 


กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา [ 15 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 38 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552