วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
งานมนัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดท่าหลวง อำเ [ 22 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 43 


เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ อบต.ท่าหลวง นายพิรัตน์ ฉ่ำฟ้า ปลัดองค์การบริหาร [ 8 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 51 


โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟันในกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ว [ 25 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 45 


ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพ [ 14 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา [ 8 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 33 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552