วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่น [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 20 


พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี [ 17 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 15 


กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษาและร่วมจุด [ 17 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 8 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติม [ 25 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 51 


โครงการมารู้จักโรคไข้หวัดใหญ่ H7N9 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ 12 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 59 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552