วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาท [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 


โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 


โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 29 


โครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและกิจกรรมการป้องกัน แก้ไขความรุนแรงในค [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 7 


ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ ๑๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 15 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552