วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการเมืองสวย น้ำใส คนพิจิตรร่วมใจกำจัดผักตบชวาบึงสีไฟ [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 43 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคตาแดง ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 56 


โครงการอบต.ท่าหลวง ปลอดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 52 


โครงการเสริมสร้างทักษะคุ้มครองการช่วยเหลือครอบครัว สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง การกร [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 50 


ประชุมคณะทำงาน ศพค.ท่าหลวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อ [ 24 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 67 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552