วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 15 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 40 


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยา [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 48 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 41 


โครงการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 39 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552