วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเด็กและเย [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 24 


โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าหลวง และโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีประชาชนตำบลท่าหล [ 19 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 40 


งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิ [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 69 


โครงการสุขภาพดี ปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 2 [ 29 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 43 


ร่วมพิธีถวานสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันท้องถิ [ 18 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 81 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552