วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง ย้อนประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิ [ 9 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 41 


ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริ [ 7 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 36 


โครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและกิจกรรมการป้องกัน แก้ไขความรุนแรงในค [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 35 


๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาท [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 52 


ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ ๑๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 34 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552