วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
[ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 11 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 15 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเด็กและเย [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 47 


โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าหลวง และโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีประชาชนตำบลท่าหล [ 19 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 58 


งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิ [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 79 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552