วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง " ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม "
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 5 


สำนักทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) ได้กำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรองค์กรป [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 34 


พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดการแข [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 161 


กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาและร่วมจุด [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 46 


งานเผยแผ่พระธรรมทูต สายที่ ๓ คณะสงฆ์ อำเภอเมืองพิจิตร วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 40 


เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2552